Wspólna przestrzeń - wspólna sprawa

Konkurs na film

 

Kto może brać udział w konkursie?

Zespoły uczniowskie (3-5 uczniów)  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Czego ma dotyczyć film?

Filmik ma obrazować bariery, jakie uczniowie zaobserwowali w swojej najbliższej przestrzeni, a które utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami. Zachęcamy, by zespoły uczniowskie do współpracy w tworzeniu materiału zaprosiły osoby z niepełnosprawnościami i/lub seniorów z ich najbliższego otoczenia, gdyż bezpośrednie relacje pozwalają poznać potrzeby tych osób.  Zaproszone do współpracy osoby z ograniczeniami sprawności nie muszą posiadać statusu ucznia.

 

Jak zgłosić się do udziału?

Aby zgłosić się do konkursu wymagane jest przesłanie  na adres mailowy: info@elektrowniainspiracji.pl formularza zgłoszeniowego. 

W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich wymagane jest załączenie skanu Załącznika Nr 2 podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

Jakie parametry ma spełniać film?

 • Długości maksymalnie 3 minut,

 • Film nagrany w formacie: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM

 • Film w rozdzielczości 720p lub 1080p

 • Film należy nazwać: [nazwisko]-[miejsce]

 • Gotowy film prosimy przesłać na serwer https://www.wetransfer.com

 • W polu „Friend’s mail” należy wpisać mail info@elektrowniainspiracji.pl

 • W polu „Yours mail” należy wpisać mail lidera grupy

 • W polu” Message” należy wpisać: „Zgłoszenie na konkurs-[nazwisko lidera grupy]"

 • Każde zgłoszenie zostaje potwierdzone mailem

 • Do przyjęcia zgłoszenia niezbędny jest numer telefonu kontaktowego lidera grupy w celu potwierdzenia zgłoszenia

 • Każdy zespół może zgłosić tylko jeden film

Kiedy mija termin nadsyłania filmików?

Uwaga! Nowy termin nadesłania filmów:  21 stycznia 2017 r. godz. 23.59

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie 28 stycznia 2017 r. na stronie internetowej projektu “Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa”, na fanpage’u tegoż projektu na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Fundacji Elektrownia Inspiracji
 

Nagrody?
Spośród nadesłanych prac jury, składające się z ekspertów ds. dostępności, wybierze 8 najlepszych filmów, które przejdą do kolejnego etapu projektu. Filmiki te zostaną przetłumaczone na język migowy, a następnie zamieszczone na stronie projektu i w mediach społecznościowych.

Autorzy najlepszych filmów zostaną nagrodzeni podczas Ogólnopolskiej Konferencji w Gdyni w maju 2017 r.

 

Sczegłóy dotyczące sposóbu oceniania filmów, ich parametrów i zasad zgłoszenia zawiera Regulamin konkursu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim przed wysłaniem materiałów. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w konkursie