Wspólna przestrzeń - wspólna sprawa

Projekt

Projekt finansowany jest ze środków Departamentu Stanu USA, ma na celu podniesienie świadomości społecznej  oraz uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby i sposób funkcjonowania w lokalnej społeczności osób z różnymi ograniczeniami, w tym osób z niepełnosprawnością, czy seniorów.

nowe2

Do projektu zapraszamy przede wszystkim uczniów szkół gimnazjalnnych i ponadgimnazjalnych, dla których przygotowaliśmy następujące wydarzenia:

 

Warsztaty „Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa” w siedzibach klubów American Corners w Gdańsku, Łodzi, Lublinie i Katowicach.

 

Webinarium czyli spotkanie w sieci dla tych, którzy nie dotarli na Warsztaty w American Corners, ale także dla tych wszystkich, którzy mają pytania jak zrealizować zadanie konkursowe. Anna Rutz z Fundacji Elektrownia Inspiracji i architekt Marek Wysocki z Centrum Projektowania Uniwersalnego postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem konkursu. Będzie można także dowiedzieć się jak nakręcić krótki materiał filmowy.

 

Konkurs na najlepszy materiał filmowy – zadaniem konkursowym zespołów uczniowskich (3-5 uczniów) będzie stworzenie filmiku obrazującego bariery, jakie zaobserwowali w swojej najbliższej przestrzeni, a które utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami. Zachęcamy, aby przy tworzeniu materiału zaprosić do współpracy osoby z niepełnosprawnościami lub seniorów, gdyż bezpośrednie relacje pozwalają poznać potrzeby tych osób. Konkurs ma wzmocnić odpowiedzialność za przestrzeń publiczną, z której korzystają wszyscy. Dodatkowo może to prowadzić nawiązania bliskich relacji sąsiedzkich w lokalnej społeczności.

Spośród nadesłanych prac jury, składające się z ekspertów ds. dostępności, wybierze 8 najlepszych filmów, które przejdą do kolejnego etapu projektu. Filmiki te zostaną przetłumaczone na język migowy, a następnie zamieszczone na stronie projektu i w mediach społecznościowych.

 

W ramach kolejnego etapu studenci architektury udadzą się z wizytami studyjnymi do 8 miejscowości, gdzie powstały wybrane filmiki i wraz z zespołami uczniowskimi przeprowadzą wizję lokalną sfilmowanych barier. Wszystko po to, by  później stworzyć w trakcie 5-dniowych warsztatów projekt wizualizacji likwidacji barier i stworzenia przestrzeni przyjaznej wszystkim służącej integracji mieszkańców.

 

Projekty wizualizacji zmian przestrzeni opublikujemy w formie wystawy prac podczas Ogólnopolskiej Konferencji w Gdyni.

Podczas konferencji nagrodzimy również trzy zwycięskie projekty wizualizacji zmian. Nagrodzone zostaną zarówno zespoły uczniowskie, jak i studenci-twórcy wizualizacji. Docenimy także oficjalnymi podziękowaniami podczas konferencji nauczycieli, którzy zaangażują swoich uczniów do udziału w projekcie.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:

  • Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli
  • Osoby z niepełnosprawnościami otwarte na współpracę z młodzieżą podczas tworzenia filmików
  • Studentów architektury zainteresowanych tematyką projektowania uniwersalnego i gotowych nabyć praktyczne umiejętności w tym zakresie
  • Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami integracji osób z niepełnosprawnościami w lokalnej społeczności oraz uniwersalnego projektowania

Pliki do pobrania:

Opis projektu