Wspólna przestrzeń - wspólna sprawa

Studenci

W ramach kolejnego etapu studenci architektury udadzą się z wizytami studyjnymi do 8 miejscowości, gdzie powstały wybrane filmiki i wraz z zespołami uczniowskimi przeprowadzą wizję lokalną sfilmowanych barier. Wszystko po to, by  później stworzyć w trakcie 5-dniowych warsztatów projekt wizualizacji likwidacji barier i stworzenia przestrzeni przyjaznej wszystkim służącej integracji mieszkańców.

W marcu 2017 r. pod okiem specjalistów z zakresu uniwersalnego projektowania, będą mogli przygotować projekt koncepcyjny poprawy zastanej sytuacji i przedstawią wizualizację likwidacji barier architektonicznych w danej miejscowości.

 

Projekty wizualizacji zmian przestrzeni opublikujemy w formie wystawy prac podczas Ogólnopolskiej Konferencji w Gdyni.

Podczas konferencji nagrodzimy również trzy zwycięskie projekty wizualizacji zmian. Nagrodzone zostaną zarówno zespoły uczniowskie, jak i studenci-twórcy wizualizacji. Docenimy także oficjalnymi podziękowaniami podczas konferencji nauczycieli, którzy zaangażują swoich uczniów do udziału w projekcie.

 

Czego oczekujemy od studentów w ramach projektu „Wspólna przestrzeń – wspólna sprawa”?

 • udziału w wizji lokalnej w jednej z ośmiu miejscowości (dwoje studentów_ek na jedna wizytę), gdzie powstały zwycięskie materiały filmowe nadesłane przez uczniów: termin: 1 lutego-10 marca 2017 r.
 • udział w 5-dniowych warsztatach z zakresu uniwersalnego projektowania, podczas których opracowane zostaną projekty koncepcyjne likwidacji barier: termin: 16-21 marca 2017 r.

Co oferujemy studentom w ramach projektu?

 • zwrot kosztów dojazdu, noclegu oraz wyżywienia w trakcie wizyty lokalnej
 • bezpłatny udział w 5-dniowych warsztatach z zakresu uniwersalneg projektowania pod okiem Centrum Projektowania Uniwersalnego, pierwszej w Polsce jednostki naukowo-badawczej zajmującej się zagadnieniami projektowania uniwersalnego
 • pobyt i wyżywienie w hotelu, gdzie odbędą się warsztaty
 • opublikowanie prac w formie wystawy podczas ogólnopolskiej konferencji Miasta Dostępne w Gdyni z udziałem włodarzy miast z całego kraju,
 • zdobycie doświadczenia w zakresie projektowania przestrzeni zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego
 • udział w nietuzinkowym projekcie o wymiarze społecznym.

Zgłoszenia zespołów dwuosobowych prosimy kierować do 7 stycznia 2017 r. na adres mailowy Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej: universaldesign@pg.gda.pl


Zgłoszenie powinno zawierać: indywidualne CV członków zespołu i portfolio dotychczasowych wspólnych lub indywidualnych projektów.
 

Zapraszamy do tworzenia wspólnej przestrzeni przyjaznej wszystkim!
 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie dla studentów architektury

 

Materiały o projektowaniu uniwersalnym dla studentów:

Dostępna przestrzeń publiczna (PDF)

Projektowanie uniwersalne (prezentacja)

Przestrzeń przyjazna seniorom  (PDF)

Poprawa bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej (prezentacja)

 

Materiały z Webinarium - Przestrzeń Przyjazna Wszystkim

 • Dostępna przestrzeń publiczna - prezentcja cz. 1 (PDF)
   
 • Dostępna przestrzeń publiczna - prezentcja cz. 2 (PDF)